E-nauczanie

Zajęcia dla przedszkolaków 


Propozycje  zajęć dla przedszkolaków na bieżąco wysyłane są poprzez e-dziennik do rodziców. Wykonane przez dzieci zadania możemy zobaczyć na  stronie facebooka Przedszkola w Klebarku Wielkim. Na w/w stronie nauczyciele umieszczają propozycję różnych aktywności dla naszych przedszkolaków. Mamy nadzieję, że dostarczone materiały pobudzą dzieci do aktywności oraz będą inspirujące i wyzwalające ich twórczość i kreatywność.Lekcje z internetu 
- rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje

 


Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje. Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów. Zachęcamy do korzystania!

Materiały dostępne na platformie są:

•             bezpłatne,

•             zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych,

•             udostępniane na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej korzystanie z e-materiałów przez nauczycieli – oznacza to, że można je dowolnie wykorzystywać, przerabiać, drukować, kopiować itd.,

•             dostępne z różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon),

•             dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.

 

Na platformie nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji:

•             e-podręczniki i e-materiały do większości przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach kształcenia,

•             dodatkowe zasoby dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów, w tym filmy edukacyjne, audiobooki,

•             przykładowe programy nauczania i scenariusze zajęć.

 

Więcej informacji: Lekcje z Internetu. Ruszają gov.pl/zdalnelekcje i pakiety zadań od CKE – komunikat MEN

 

Egzamin ósmoklasisty

 

od 16 do 25 marca, w dni powszednie, na stronie internetowej 

https://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1584:2020-03-16-07-56-47&catid=26:organizacja

znajdziecie zestawy zadań, które możecie wykorzystać jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty.

W każdym zestawie przygotowane są dla Was zadania z:

 języka polskiego, zorganizowane według lektur obowiązkowych z klasy VII i VIII

 matematyki, zorganizowane według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej z matematyki dla klasy VII i VIII

 języka angielskiego, zorganizowane według kluczowych umiejętności.

 

Zadania będą publikowana codziennie ok. godz. 9:00, natomiast rozwiązania do nich – ok. godz. 15:00.

Informację o egzaminie: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

 

                                               Zdalne nauczanie

W naszej szkole, w pełnym zakresie, realizowane jest zdalne nauczanie, zarówno w klasach I-III, jak i IV-VIII. W tym celu zostały założone dla klas IV-VIII – Witryny, na których systematycznie umieszczane są lekcje z poszczególnych przedmiotów. Nauczyciele realizują podstawę programową z wszystkich przedmiotów, zamieszczając na witrynie materiały dydaktyczne.

Do zdalnego nauczania wykorzystujemy platformę LearningApps, gdzie w folderach klas systematycznie zamieszczane są treści przedmiotowe. Dodatkowo uczniowie każdej klasy mają założone indywidualne konta w domenie zspklebark, z których to, przesyłają nauczycielom swoje prace domowe. Nauczyciele sprawdzający pracę wysyłają uczniom komunikaty zwrotne. Swoje spostrzeżenia udostępniają na grupie stworzonej na facebooku: eBelfry z Klebarka.

Mimo trudnej, nadzwyczajnej sytuacji, udało się wszystkim nauczycielom zrealizować treści nauczania zawarte w podstawie programowej.