Kadra

Jolanta Maciejewska

Funkcja: Dyrekcja

Dyrektor, nauczyciel jęz. angielskiego
mail: j.maciejewska@zspklebark.pl

Klaudia Mikołajczyk

Funkcja: Administracja

mail: sekretariat@zspklebark.pl

Urszula Łabacz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego,
obecnie na urlopie

Joanna Augustyniak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel przedszkola 3-4 latków
mail: j.augustyniak@zspklebark.pl

Dorota Lach- Żuchowska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
obecnie na urlopie

Joanna Karcz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego, wychowawca klasy III
mail: j.karcz@zspklebark.pl

Anna Hińko-Staniszewska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel matematyki,
obecnie na urlopie

Ewa Napiórkowska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel religii,etyki, wychowania do życia w rodzinie,
mail: e.napiorkowska@zspklebark.pl

Joanna Antoszewska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel chemii
mail: j.antoszewska@zspklebark.pl

Grażyna Czerniak

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz, Wychowawca

Bibliotekarz, nauczyciel historii, jęz.polskiego, wychowawca kl.7
mail: grazyna.czerniak@zspklebark.pl

Iwona Gruszewska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel jęz.niemieckiego, etyki
mail: i.gruszewska@zspklebark.pl

Emilia Pawlina-Łachacz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel przyrody, geografii, biologii, doradztwa zawodowego
mail: e.pawlina@zspklebark.pl

Piotr Witkowski

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel informatyki, fizyki, techniki, wychowawca kl.6
mail: p.witkowski@zspklebark.pl

Justyna Wiśniewska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel języka angielskiego, wychowawca kl.8
mail: j.wisniewska@zspklebark.pl

Katarzyna Burkiewicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl.5
mail: k.burkiewicz@zspklebark.pl

Dorota Wojtkowska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego, plastyki,
obecnie na urlopie

Monika Siewert

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel ,,zerówki'
mail: m.siewert@zspklebark.pl

Magdalena Turejko

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel przedszkola gr. 3-4 latków
mail: m.turejko@zspklebark.pl

Małgorzata Kwaśniak

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel przyrody, świetlicy
mail: m.kwasniak@zspklebark.pl

Tomasz Kirtiklis

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego, świetlicy
mail: t.kirtiklis@zspklebark.pl

Beata Gajak

Funkcja: Psycholog, Pedagog, Nauczyciel

psycholog, nauczyciel etyki
obecnie na urlopie

Patrycja Nagórska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca klasy 1
mail: p.nagorska@zspklebark.pl

Monika Rawa-Paluch

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego, wychowawca klasy II
mail: m.rawa@zspklebark.pl

Barbara Piłat

Funkcja: Nauczyciel

terapeuta integracji sensorycznej
mail: b.pilat@zspklebark.pl

Cezary Ordon

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
mail: c.ordon@zspklebark.pl

Lidia Szych

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel historii, opiekun świetlicy - obecnie na urlopie

Klaudia Ruta

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel wychowania fizycznego
mail: k.ruta@zspklebark.pl

Justyna Auguściak

Funkcja: Logopeda

Logopeda
mail: j.auguscik@zspklebark.pl

Małgorzata Kozyra

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel przedszkola
mail: m.kozyra@zspklebark.pl

Dorota Laskowska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka rosyjskiego

Mariola Kalinowska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel matematyki

Grażyna Andrzejewska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca klasy 4, nauczyciel matematyki

Stanisław Karasiński

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka polskiego

Adam Wąsik

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel muzyki

Elżbieta Sabal

Funkcja: Psycholog

psycholog szkolny