Kadra

Jolanta Maciejewska

Funkcja: Dyrekcja

Dyrektor, nauczyciel jęz. angielskiego

Klaudia Mikołajczyk

Funkcja: Administracja

Lidia Szych

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel historii, opiekun świetlicy

Urszula Łabacz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego, wychowawca klasy I

Joanna Augustyniak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel "zerówki"

Dorota Lach- Żuchowska

Funkcja: Wychowawca, Logopeda, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, wychowawca kl.II

Joanna Karcz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego, wychowawca klasy III

Anna Hińko-Staniszewska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel matematyki, wychowawca kl.VII

Emilia Olber

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel oddziału przedszkolnego 3-4 latków

Ewa Napiórkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel religii,etyki, wychowania do życia w rodzinie, wychowawca kl.IV

Joanna Antoszewska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel chemii

Grażyna Czerniak

Funkcja: Bibliotekarz

Bibliotekarz, opiekun świetlicy

Iwona Gruszewska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel jęz.niemieckiego, etyki

Emilia Pawlina

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel przyrody, geografii, biologii

Marceli Potasznik

Funkcja: Wychowawca, Pedagog, Nauczyciel

Nauczyciel jęz.polskiego, pedagog, wychowawca kl.5

Maciej Ruta

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego

Alina Wąsewicz-Dziuban

Funkcja: Nauczyciel

Opiekun świetlicy

Piotr Witkowski

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel informatyki, fizyki, techniki

Justyna Wiśniewska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego

Katarzyna Rose

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka polskiego,plastyki, wychowawca klasy VI

Elżbieta Czerwińska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel przedszkola oraz muzyki w kl. IV-VII- urlop

Dorota Wojtkowska

Funkcja: Wychowawca

Nauczyciel języka polskiego, plastyki - urlop

Tomasz Kirtiklis

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego - urlop

Małgorzata Kwaśniak

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel przyrody - urlop