Szkoła Podstawowa w Klebarku Wielkim - Klasa III

Wychowawca

Joanna Karcz

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 edukacja wczesnoszkolna s.13 Joanna Karcz
08:55 - 09:40 edukacja wczesnoszkolna s.13 Joanna Karcz
09:50 - 10:35 edukacja wczesnoszkolna s.13 Joanna Karcz
10:45 - 11:30 edukacja wczesnoszkolna s.13 Joanna Karcz
11:50 - 12:35 język mniejszości narodowej s.13 Iwona Gruszewska
12:45 - 13:30 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze s.13 Joanna Karcz

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 w-f s.13 Joanna Karcz
08:55 - 09:40 edukacja wczesnoszkolna s.13 Joanna Karcz
09:50 - 10:35 edukacja wczesnoszkolna s.13 Joanna Karcz
10:45 - 11:30 religia s.13 Ewa Napiórkowska
11:50 - 12:35 język angielski s.13 Tomasz Kirtiklis
12:45 - 13:30 etyka s.13 Joanna Karcz

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 w-f s.13 Joanna Karcz
08:55 - 09:40 edukacja wczesnoszkolna s.13 Joanna Karcz
09:50 - 10:35 edukacja wczesnoszkolna s.13 Joanna Karcz
10:45 - 11:30 język mniejszości narodowej s.13 Iwona Gruszewska
11:50 - 12:35 język angielski s.13 Tomasz Kirtiklis
12:45 - 13:30 Zajęcia rozwijające zainteresowania s.13 Piotr Witkowski

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 edukacja wczesnoszkolna s.13 Joanna Karcz
08:55 - 09:40 w-f s.13 Joanna Karcz
09:50 - 10:35 edukacja wczesnoszkolna s.13 Joanna Karcz
10:45 - 11:30 edukacja wczesnoszkolna s.13 Joanna Karcz
11:50 - 12:35 zajęcia komputerowe s.21 Piotr Witkowski
12:45 - 13:30 etyka s.13 Joanna Karcz

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 religia s.13 Ewa Napiórkowska
08:55 - 09:40 edukacja wczesnoszkolna s.13 Joanna Karcz
09:50 - 10:35 edukacja wczesnoszkolna s.13 Joanna Karcz
10:45 - 11:30 edukacja wczesnoszkolna s.13 Joanna Karcz
11:50 - 12:35 język mniejszości narodowej s.13 Iwona Gruszewska
12:45 - 13:30 etyka s.13 Joanna Karcz