Aktualności

06 kwietnia 2020 09:27 | Aktualności

Wyniki rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Klebarku Wielkim

z dnia 06.04.2020 r.

o wynikach I etapu rekrutacji do Przedszkola w Klebarku Wielkim

na rok szkolny 2020/2021Na podstawie protokołów przedstawionych przez komisję rekrutacyjną, zgodnie z art. 153 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  w I etapie rekrutacji wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 złożyło 21 rodziców dzieci urodzonych w rocznikach 2014-2018, w tym 5 wniosków rodziców dzieci 2-letnich z rocznika 2018.


Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowały się wszystkie dzieci urodzone w rocznikach 2014-2017. Zgodnie z regulaminem rekrutacji, rodzice dzieci zakwalifikowanych muszą złożyć (przesłać na szkola.klebark@gmail.com) w terminie od 7 do 17 kwietnia 2020 r. oświadczenie woli przyjęcia na druku zamieszczonym na stronie ZSP w Klebarku Wielkim w zakładce rekrutacja. 


Do dalszego etapu rekrutacji nie zakwalifikowały się dzieci urodzone w roczniku 2018, 

w związku z tym, że nie spełniły kryterium wieku. Rodzice będą mogli ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w trakcie roku szkolnego 2020/2021 w miarę wolnych miejsc i po ukończeniu przez dzieci co najmniej 2 lat i 6 m-cy.


Na podstawie art. 153 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz Regulaminu rekrutacji Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Klebarku Wielkim informuje, że informacja na temat listy osób przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc po zakończeniu I etapu rekrutacji będą podane do publicznej wiadomości 20 kwietnia o godz 10.00.


Nabór w postępowaniu uzupełniającym do grup przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie od 30.04.2020 r. do 08.05. 2020 r. 

Przeczytano: 241 razy. Wydrukuj|Do góry