Aktualności

14 maja 2020 09:29 | Aktualności

Uruchamiamy stopniowo pracę szkoły

Szanowni Rodzice!

Kształcenie w klasach I-VIII do 29 maja będzie odbywało się na odległość i na dotychczasowych zasadach.
W związku z dzisiejszym komunikatem rządu, informuję, że od 25 maja w naszej szkole będzie możliwość organizacji zajęć opiekuńczych dla uczniów klas I-III, ktorych rodzice muszą wrócić do pracy stacjonarnej i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki.
Zajęcia opiekuńcze będą odbywały sie we wzmożonym reżimie sanitarnym. Czekamy na wytyczne MEN i GIS, które są niezbędne do wdrożenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa w naszej placówce oraz ustalenia wielkości grupy.
Bardzo proszę o niezwłoczne zgłoszenie wychowawcom zapotrzebowania na opiekę swietlicową.
Niedlugo przekażemy zainteresowanym rodzicom formularze zgłoszeń i procedury bezpieczenstwa z niezbędnymi oświadczeniami, na podstawie których zakwalifikujemy uczniów do zajęć opiekuńczych.
W tym tygodniu otrzymają Państwo ankietę dla rodziców, która dostarczy nam dodatkowych informacji na temat potrzeb uczniow podczas nauczania na odległość.
z poważaniem
Jolanta Maciejewska

dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Klebarku Wielkim

Przeczytano: 145 razy. Wydrukuj|Do góry