SZKOŁA

                                                     

SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY CODZIENNIE

W GODZ. 7.30 - 15.30

TEL.  666 331 696

szkola.klebark@gmail.com